Igår anordnade vi en manifestation utanför Sveriges Radio och protesterade mot nedläggningen av de  vitryska sändningarna. Vi överlämnade bl.a. protestlistan som legat uppe på nätet de senaste veckorna (med drygt 630 underskrifter från hela världen), till Ingemar Löfgren, chef för Sveriges Radio International, som dessutom tog sig tid för en diskussion. Tyvärr kom han dock med samma argument som vi tidigare hört i media och fortfarande tycker vi att beslutet handlar om en felprioritering.

Jag blev intervjuad per telefon av DN. Dock blev jag felciterad (se notis i dagens DN) där de skriver att jag sagt ”man blir trakasserad i Vitryssland om man talar ryska.” Självklart sade jag ”om man talar vitryska.” Men när en journalist är stressad och gör en intervju per telefon är det lätt hänt att det blir fel när bara en stavelse skiljer orden åt. Det här är ett prakt exempel på varför vi bör byta namn till Belarus och ”belarusiska” i Sverige. Hade jag sagt ”belarusiska” istället hade han troligtvis inte förväxlat orden. Därför säger jag igen, till bl.a. språkrådet som nu är involverade i processen, och till Carl Bildt som inte anser att de inarbetade namnen bör bytas – tänk över detta, det behövs. Det kanske inte låter så väsentligt, men innebörden i notisen blev totalt fel på grund av det felciterade ordet. Gemene man , som kanske inte är så insatt, tänker nog att man lade ned sändningarna och att det var rätt eftersom ”vitryska är förtryckarspråket”. Så är det förstås inte.

I engelska språket har man redan gjort det. Ingen kallar längre Vitryssland för Belarussia, utan det heter Belarus. Så varför ska inte vi också byta?

Isabel Sommerfeld intervjuas av Sveriges Radio International

Isabel Sommerfeld intervjuas av Sveriges Radio International

Representanter från Liberala Studenter, LUF, Forum Syd, Östgruppen och SILC protesterar mot SRI

Representanter från Liberala Studenter, LUF, Forum Syd, Östgruppen, SILC och Initiativgruppen för Belarus protesterar mot SRI

Isabel Sommerfeld överlämnar protestlistan med drygt 630 namn

Isabel Sommerfeld överlämnar protestlistan med drygt 630 namn

Ingemar Löfgren, chef för SRI, kom förbi för att diskutera

Ingemar Löfgren, chef för SRI, stannade för diskussion

Dmitri Plax, oerhört duktig journalist, som jobbat med sändningarna sedan start för 4 år sedan, kom ned och tackade oss för stödet.

Dmitri Plax, oerhört duktig journalist, som jobbat med sändningarna sedan start för 5 år sedan, kom ned och tackade oss för stödet.

Isabel Sommerfeld och Gunilla Davidsson från SILC är upprörda över nedläggningen

Isabel Sommerfeld och Gunilla Davidsson från SILC är upprörda över nedläggningen
Bookmark and Share