Pressmeddelande från Liberala studenter den 28 augusti 2009

SR bryr sig inte längre om demokrati

Den 1/9 lägger Sveriges Radio International ned sina sändningar på vitryska. Av den vitryska befolkningen har 70 % aldrig lämnat landet och tack vare de vitryska sändningarna har de fått en bild av det demokratiska samhället.

Kl 15 i dag kommer en manifestation att hållas utanför Sveriges Radio på Oxenstiernsgatan 20 i Stockholm. En namnlista som hittills fått drygt 630 underskrifter från hela världen (www.namninsamling.com/infobelarus) ska överlämnas till Ingemar Löfgren och förhoppningsvis får vi då några svar på nedanstående frågor. Vi välkomnar media att delta, då detta säkerligen kan bli intressant för svenska folket.

Ingemar Löfgren, chef för Sveriges Radio International, anser inte att det är SR Internationals uppgift att bedriva ”demokratiprojekt.”

- Det är en skam för Sverige att SRI lägger ned sändningarna på vitryska. Signalen vi sänder ut är att vi inte längre bryr oss om utvecklingen i Vitryssland, Europas sista diktatur. Genom sitt beslut bidrar SRI till isoleringen av nästan 11 miljoner människor, säger Isabel Sommerfeld, Vice ordförande för Liberala Studenter.

År 2006 uttalade sig Radio Sweden’s chef Gundula Adolfsson (nu mera ansvarig för SRI:s sändningar i utlandet) under parollen ”Sveriges Radio kämpar mot diktaturen.” SRI skulle fördubbla sina sändningar på vitryska och Adolfsson menade i DN Kultur att syftet var att göra landet demokratiskt. De tolkade sitt Public Service-uppdrag som att de skulle stödja demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. ”Man får se det som att public service i Europa tar sitt ansvar” sade Adolfsson. Artikeln går att läsa i sin helhet här: http://www.dn.se/kultur-noje/svensk-radio-kampar-mot-diktaturen-1.653038.

- Var har ert ansvar nu tagit vägen? Har SRI formellt beslutat att sluta upp med demokratiuppdrag? Det är oroväckande att ledningen för SRI i dag ser så lätt på demokratin, trots många fina ord om demokrati både i SRI:s sändningstillstånd, beställningar och tidigare uttalanden i media, säger Isabel Sommerfeld, Vice ordförande för Liberala Studenter.

Presskontakt
Isabel Sommerfeld, Vice ordförande Liberala studenter, 0707-292 188

Liberala studenter
Stora Nygatan 2A • 103 16 Stockholm
08-410 242 00 • ls@liberal.se • www.liberalastudenter.se

Bookmark and Share