skrivmaskin_1182373910_1221495

Hej!

Den 31/7 publicerades en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren om ert beslut att lägga ned sändningarna på vitryska. Artikeln är utskickad av en nyhetsbyrå och kommer troligtvis även att publiceras i fler tidiningar den närmsta veckan.

Sändningarna på vitryska har varit oerhört mycket mer än bara nyhetssändningar. 70% av befolkningen i Belarus har aldrig varit utomlands och heller inte fått uppleva ett demokratiskt samhälle. Dessa sändningar har givit det belarusiska folket en inblick i Europa och det demokratiska samhället, något som belaruser annars saknar i sin isolerade vardag.

Konsekvensen av ert beslut är ett bidrag till isoleringen av medborgarna i Europas sista diktatur, och anledningen som ni fört fram i ert pressmeddelande är en ren kränkning för belaruserna – ni väljer att tillsvidare sända på “ett av de större europeiska språken, nämligen ryska, ett språk som också förstås i Vitryssland”. I alla år har belaruserna tryckts ned för att de talat sitt eget språk, detta sker även i dag. Ryssland och nu mera också president Lukasjenko har gjort allt för att belaruserna inte ska få rätten till en egen nationalitet. Från Moskva dikterades under Sovjet-tiden regler om att vitryssarna ”gott och väl kunde lära sig att förstå ryska istället.”

Vi ber er att tänka över ert beslut. Vi är många politiker (och säkerligen det svenska folket vars licenspengar går till SR’s verksamhet som ska vara opartisk) som tycker att beslutet är helt fel och baserat på en okunskap som inte borde finnas vid Sveriges Radios topp. Vi ser gärna ett svar från er, om varför ni tycker att man bör lägga ned demokratiprojekt samtidigt som regeringen satsar på demokratiutvecklling i Belarus, och varför ni indirekt ställer er bakom isoleringen av belaruserna genom att stänga ned en viktig del av deras insyn till omvärlden och det demokratiska samhället.

Med vänliga hälsningar/

Birgitta Ohlsson – Riksdagsledamot, Folkpartiet
Urban Ahlin – Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Christian Holm – Riksdagsledamot, Moderaterna
Cecilia Wigström – Riksdagsledamot, Folkpartiet
Sergey Varankevich – Ordförande, Civil Forum, liberal ungdomsorganisation i Belarus
Gunilla Davidsson – Generalsekreterare, Swedish International Liberal Centre
Frida Johansson Metso – Förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet
Isabel Sommerfeld – Samordnare, InfoBelarus
Johan Chytraeus – Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre
Michael Sender – Ombudsman, Initiativgruppen för Belarus
Pär Gustafsson – Ordförande, Liberala Studenter
Hannes Persson – Ordförande, Liberala ungdomsförbundet Västmanland