Hej Ingemar Löfgren,

Att ha begränsade resurser och lägga dem där de gör mest journalistisk nytta är ett enkelt skäl till att motivera en nedläggning. Men vad är egentligen ”journalistisk nytta”? De unika radiosändningarna på belarusiska har för många belaruser varit den enda källan till oberoende radio. I Lukasjenkos Belarus där kontrollen över media är total är varje minut ocensurerad radio guld värd. Vi har svårt att se hur inte det kan innefattas i begreppet ”journalistisk nytta” och att SR inte ser en sådan investering värdefull.

Dessutom är SR Internationals policy för oss svår att förstå. Å ena sidan ska man bedriva journalistik och sprida kunskap om hur det svenska samhället fungerar, men å andra sidan tolkas det som om man inte ska ägna sig åt ”demokratiprojekt”. Att objektivt berätta om hur ett demokratiskt samhälle fungerar och sprida nyheter om omvärlden som inte passserat genom den belarusiska maktapparatens filter är lika mycket ett journalistiskt uppdrag som ett demokratiskt sådant.

I SR:s pressmeddelande från 24 juni 2009 står följande: ”Tills vidare väljer vi nu att sända på ett av de större europeiska språken, nämligen ryska, ett språk som också förstås i Vitryssland, säger Ingemar Löfgren”. I ditt brevsvar påstår du plötsligt att det är tvärtom, att nedläggningsbeslutet inte motiveras med att man i Belarus också förstår ryska och att de ryska sändningarna inte ersätter de belarusiska. Att få lyssna på fria röster på ett språk som är ens eget, som inte tillhör förtryckarens, kan vara avgörande för självkänslan och för tron på att en förändring är möjlig.

Än en gång ber vi SR International och SR:s ledning att tänka om. I Belarus är bristen på oberoende radio – opåverkad journalistik, nyheter, omvärldsreportage – uppenbar och behovet av sådana utsändningar enormt. Därför har vi svårt att se hur de nu nedläggningshotade belarusiska sändningarna inte kan motiveras på journalistiska och investeringsmässiga grunder.

Birgitta Ohlsson – Riksdagsledamot, Folkpartiet
Urban Ahlin – Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Cecilia Wigström – Riksdagsledamot, Folkpartiet
Christian Holm – Riksdagsledamot, Moderaterna
Gunilla Davidsson – Generalsekreterare, Swedish International Liberal Centre
Johan Chytraeus – Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre
Frida Johansson Metso – Förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet
Isabel Sommerfeld – Samordnare, Info Belarus
Michael Sender – Ombudsman, Initiativgruppen för Belarus
Pär Gustafsson – Ordförande, Liberala Studenter
Hannes Persson – Ordförande, Liberala ungdomsförbundet Västmanland

*Tidigare korrespondens/brev finns att läsa på:
http://www.journalisten.se/debatt/20141/behall-saendningarna-pa-vitryska
http://www.journalisten.se/debatt/20145/svar-pa-oeppet-brev-resurserna-begraensade

Bookmark and Share