I lördags bildade Sveriges belarusier en nationell förening – Sveriges Belarusier. Enligt stadgarna är föreningenen en religiöst och politiskt oberoende organisation med bland annat följande målsättningar:

  • Förena och hjälpa belarusier som är bosatta i Sverige.
  • Försvara den belarusiska etniska minoritetens intressen.
  • Bidra till utvecklingen av kontakter mellan det belarusiska och det svenska folket.
  • Medverka till bevarandet av det belarusiska språket och identiteten.
  • Främja en hållbar utveckling i Republiken Belarus.
  • Sprida kunskap och väcka opinion om Belarus i Sverige.

Till ordförande valdes Yury Kazhura. Nämnvärt är också att föreningens namn följer Svenska Akademiens senaste föreskrift om folkbenämningen ”belarusier”, istället för det tidigare ”vitryssar”.

Detta är första gången på årtionden då belarusier i Sverige förenas i en formell organisation. Den tidigare organisationen självdog 1975 då samtliga av dess aktiva medlemmar hade avlidit.

Bookmark and Share