Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2009-12-22

Cecilia Wigström (FP) ledde i veckan, mellan den 20-22 december, den Europeiska organisationen för säkerhet och samarbete (OSCE) under dess besök i Belarus. Organisationens belarusiska arbetsgrupp mötte ett flertal delegater från den belarusiska regeringen, representanter från civilsamhället och media samt en stor del av de övriga politiska aktörerna inom landet.

-Jag uppskattar den belarusiska statens intensifierande dialog med OSCE och andra institutioner som arbetar för demokratiska reformer i Belarus, men det är tydligt att det är mycket kvar att göra.

Det säger Cecilia Wigström, riksdagsledamot (FP) och talesperson för delegationen från OSCE, med anledning av besöket i Belarus.

- Jag är särskilt oroad över den bristande föreningsfriheten och medias frihet samt den begränsade möjligheten för politiska partier och civilsamhället att tillfullo delta i landets politiska liv.

Cecilia Wigström, riksdagsledamot (FP)
cecilia.wigstrom@riksdagen.se

David Lindberg, politisk sekreterare (FP)
david.lindberg@riksdagen.se

______________________________________

Cecilia Wigströms hemsida finns här:
http://www.folkpartiet.se/wigstrom

Högupplöst bild på Cecilia Wigström för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/upload/bilder/ledamotsbilder/0992604658114_max.jpg