Det belarusiska journalistförbundet (BAJ) uttrycker i ett pressmeddelande sin oro över den rådande mediesituationen. Myndigheterna i landet har under året hotat med nedläggning av medier samt planerat en åtstramning av Internet.

Den redan svåra ekonomiska situationen för landets oberoende medier har nu förvärrats sedan flera stora annonsörer hoppat av efter påtryckningar från myndigheterna. Detta har fått konsekvenserna att de få oberoende mediebolagen nu får det svårt att förse medborgarna med objektiv information kring de stundande lokalvalen i april samt presidentvalet nästa år.

Den 8 februari i år är det ett år sedan den nya medielagen trädde i kraft. Detta innebar att all media tvingades omregistrera sig. Detta har gått relativt smärtfritt till. Dock har flera nya icke-statliga medier nekats registrering under året.

Läs pressmeddelandet i sin helhet:

http://www.civilrightsdefenders.org/downloads/Press-release-from-Belarusian-Association-of-Journalists.pdf