Den 1 februari undertecknades det dekret som kan komma att strypa tillgången till Internet i Belarus. Dekretet som går under benämningen ”Angående åtgärder för översyn av användandet av det nationella segmentet av World Wide Web” kommer att öka myndigheternas möjligheter att övervaka och stoppa Internettrafiken fr.o.m den 1 juli i år.

I och med den nya lagen kommer Internetleverantörer bli skyldiga att hålla register över sina kunder, vilken utrustning de använder samt vilka vilka Internetsidor de använder under minst ett års tid. Detta krav kommer även att ställas på Internet-caféer som i och med den nya lagen kommer att vara tvungna att kräva legitimation av sina kunder samt registrera dessa.

Myndigheterna får samtidigt befogenheter att stänga ner Internetsidor som de anser förmedlar ”olagligt innehåll”. Vad som räknas som ”olagligt innehåll” är väldigt otydligt i lagen men innehåll av extremistisk natur, som förespråkar användning av vapen och sprängmedel, droger och andra gifter, information som syftar till att främja illegal migration och trafficking, som uppmuntrar till våldsanvändning eller ”annan handling som är förbjuden enligt lag” ska vara giltiga skäl för att stänga ner en Internetsida.

Detta kan få förödande konsekvenser för icke-registrerade organisationer vars aktiviteter strider mot kriminallagstiftningen. Det ska även vara möjligt för vanliga Internetanvändare att begära att en Internetleverantör stänger ner sidor som man anser ha ”olagligt innehåll” för att, som lagen säger, skydda sig och sin familj. Detta kommer få konsekvensen att vi kommer att kunna se ett system av självkontroll där medborgarna kommer att uppmanas att anmäla de sidor som sägs strida mot lagen.

Detta ger myndigheterna en enorm makt när det kommer till att kontrollera Internet. Man har redan börjat tala om behovet av reglering av Internet på Belarusisk tv och då hänvisat till ”etiska och moraliska skäl”. Man menar även att man vill ”skydda landets barn från skadlig information” och har då ofta hänvisat till den ortodoxa kyrkan som länge varit kritisk till det som pågår på Internet.

Organisationen Reportrar utan gränser hävdar den nya lagen kommer att göra landet till ”Internets fiender” och mycket tyder på att det fria ordet och den personliga friheten ytterligare stramas åt.