Vi har precis träffat lokala observatörer från valet. Det samlade intrycket är att även detta val inte har gått rätt till. Det har rapporterats om ansvariga från valkommissioner som plötsligt försvunnit iväg med valurnor, för att en halvtimme senare komma tillbaka med nya. En observatör ska under rösträkningen ha hört hur ordförande i valkommissionen ringt till medlemmar ur kommissionen på plats, och sagt åt dem att lägga till alla personer över 80 år, som inte hade röstat, på listan för kandidat ”X”.

Det är uppenbart att förtidsrösterna är det stora problemet när det gäller valfusk i Belarus. För att ge en bild av hur detta visar sig får ni här ta del av de siffror som observatörer har kommit fram till i ett av valdistrikten i Minsk. Där fanns två lokala kandidater. Den ene var en oberoende liberal kandidat (”A”)  och den andre en regimvänlig kandidat (”B”).

………. Totalt ………….. Förtidsröster ……………. Valdagen ……………

A –        331                           30                                           301
B –        576                          358                                         218

(Siffrorna är ej garanterat exakta, då valobservatörerna haft svårt att få en tydlig överblick).

Observatörerna har även räknat antal röstande. De kom fram till att 407 personer röstat totalt under dagen. Valkommissionen hävdar dock att 576 personer röstat.
Med enkel matematik kan man utifrån detta se att förtidsrösterna har manipulerats (bytts ut eller tagits bort), särskilt då kandidat A fått flest röster under själva valdagen. Då förstår man det oproportionerliga i att han endast ska ha fått 30 förtidsröster (i jämförelse med kandidat B:s 358 röster). Det är också anmärkningsvärt att valkommissionen påstår sig ha räknat 576 röster, medan observatörerna bara har sett 407 personer på plats. Detta kan innebära att ytterligare 169 röster  varit falsifierade.

Vi återkommer med uppdaterade siffror och slutgiltigt valresultat under morgondagen (måndag).

Bookmark and Share