Mycket talar för att EU nu kommer att återinföra sanktionerna mot den belarusiska regimen, efter presidentvalet den 19:e december. Det ryktas även om att man kanske kommer införa riktade sanktioner mot belarusiska företag som sköter landets export av krigsmateriel. Detta innebär att Sverige kan komma att drabbas, då vi sedan lång tid tillbaka importerar lasersikten från Belarus.

Martin Uggla, ordförande för Östgruppen, har tidigare genomfört en granskning av Sveriges vapenimport från Belarus under åren 1996-2003, inom sitt arbete på Svenska Freds. Han kom fram till att Sverige då hade köpt vapen för 90 miljoner kr, samtidigt som det totala svenska demokratistödet till Belarus uppgick till ungefär 60 miljoner. Sverige bidrog alltså med mer pengar direkt till den belarusiska regimen än till demokratifrämjande åtgärder. Då ska man ha i åtanke att  just vapenförsäljningen utgjort en av regimens viktigaste inkomstkällor genom åren.

Läs mer om detta på Belarusbloggen.