Med anledning av situationen för oberoende journalister i Belarus vill vi uppmana er alla att läsa uttalandet från Inernational PEN som gjordes 2011-01-06. Läs hela uttalandet här.

Vänligen sprid ordet om detta så gott det går. Journalisterna i Belarus riskerar nu upp till 23 år i fängelse. Straffet får de eftersom de gjort sitt jobb som journalister.

Det är verkligen på tiden att svenska journalistkåren reagerar. Varför så tysta?

Bookmark and Share