Måndagen den 10 januari genomför en lång rad av Sveriges medborgarrätts- och pressfrihetsorganisationer en gemensam manifestation mot det snabbt hårdnande förtrycket i dagens Belarus. Bakom manifestationen står bland andra Amnesty International, Reportrar utan gränser, Svenska PEN, Publicistklubben, Journalistförbundet och Sveriges Författarförbund.

– Att så många organisationer samverkar vid en enskild manifestation är någonting unikt och ett tecken på situationens allvar, säger Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN.

Manifestationen hålls utanför Belarus ambassad på Herserudsvägen 5, Lidingö, Stockholm och inleds kl 14.00 med tal av de representerade organisationerna. Kontaktpersoner för manifestationen:

Ola Larsmo, Svenska PEN, ola@larsmo.se, 0708-268557
Urban Löfqvist, Reportrar utan gränser, urban.lofqvist@rsf.org, 070-2998693

Den 19 december hölls presidentval i Vitryssland (Belarus). Alexandr Lukasjenko, som styrt landet sedan 1994, utropades som segrare med 80 procent av rösterna. Redan på kvällen den 19 december samlades omkring
20 000 personer i huvudstaden Minsk till en demonstration mot Lukasjenkos styre. Statens svar på fredliga protester blev omedelbart hård med massgripanden av demonstranter och misshandel av oppositionella. Repressionen har fortsatt med fängslanden av besegrade presidentkandidater, godtyckliga gripanden av oppositionella och journalister och razzior mot oberoende organisationer och journalister. Allt detta sker 50 mil från Sveriges gräns.

Under det senare decenniet har president Lukasjenkos styre kännetecknats av förföljelse mot opposition men tillslagen efter den 19 december innebär en drastisk upptrappning från regeringens sida. Tre veckor efter valet är fem presidentkandidater fortfarande fängslade och ska ställas inför rätta och det uppskattas att 200 gripna fortfarande är fängslade.

- Det som nu pågår i Vitryssland är ytterligare ett försök från myndigheterna att tysta oppositionen och en uppvisning i flagrant nonchalans av mänskliga rättigheter, säger Lise Bergh, generalsekreterare i svenska sektionen av Amnesty International.
- Den kraft som användes för att slå ned de fredliga protesterna efter valet visar tydligt hur de vitryska myndigheterna struntar i yttrandefriheten och rätten till fredliga protester och är en påminnelse om hur långt de är beredda att gå för att hålla sig kvar vid makten, påpekar Lise Bergh.
Lise Bergh säger också att det är oroande att myndigheterna beslutat att kontoret i Minsk för OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, ska stängas. Beslutet sågs som ett svar på att OSSE riktat kritik mot valet.

Amnesty bedriver tillsammans med andra organisationer en kampanj för att Vitryssland bland annat ska respektera yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet, samt press- och religionsfrihet för alla människor i landet. Krav ställs också på att paragraf 193.1 i den vitryska brottsbalken avskaffas. Denna lagparagraf kriminaliserar enskilda organisationers arbete om organisationen inte har registrerat sig. Eftersom godtyckligheten i myndigheternas tillståndsgivning är stor är det mycket svårt för det civila samhället att verka i dagens Vitryssland.