Den 10 mars deltar Info Belarus samordnare Isabel Sommerfeld i en expertpanel inbjuden av biståndsminister Gunilla Carlsson där man kommer att diskutera e-bistånd och digital demokratisering. Övriga deltagare är bl.a. Marcin de Kaminski (doktorand vid Lunds universitet), Måns Adler (VD för svenska videostreaming-företaget Bambuser som stängdes ned av den avgående egyptiska regimen) samt Martin Källström, vd för Twingly. Fokus på diskussionen kommer främst att vara; hur nya kommunikations- och informationsverktyg kan användas inom svenskt bistånd, för att stärka frihet och demokrati i utvecklingsländer.

Facebook och Twitter är exempel på revolutionerande sociala medier som slagit världen med storm. I Egypten och Tunisien blev de en viktig del i deras kamp för frihet, och så är också fallet i många länder världen över. När stater stänger ned internet, som man t.ex. gjorde i Egypten under revolutionen, och även i Belarus under presidentvalet i december 2010, händer det att sociala medier som Twitter och Facebook blir de enda länkarna till omvärlden, via folks mobiltelefoner.

Problemet i länder som Belarus är dock inte bara nedstängning av internet under valtider. Där handlar det också om repressioner från myndigheterna; att folk straffas för kommentarer gjorda på bloggar, förbjuds att använda internet pga. sina åsikter samt att diverse hemsidor utsätts för dos-attacker. För att inte glömma; alla de journalister och bloggare som fängslas efter att ha utnyttjat de sociala medierna som verktyg i sitt arbete.

Att biståndsministern och UD tar initiativ till ett möte om digital demokratisering för att få idéer till en moderniserad biståndspolitik är glädjande. Sveriges biståndspolitik måste följa med i den teknologiska utvecklingen, särskilt då vi fått prov på hur mycket Internet och sociala medier har kommit att betyda för demokratisering i världen. En mycket viktig fråga som kommer att diskuteras under morgondagen är också hur Sverige skulle kunna bidra till att skydda demokratiaktivisters identiteter på nätet, samt ge dem möjligheten att nå ut till omvärlden när deras regimer stänger ned internet och hemsidor.

Läs mer om mötet här: http://blogg.ud.se/blog/2011/03/08/mote-om-e-bistand-narmar-sig/