Statens Telekommunikations-inspektion i Belarus har satt upp charter97.org på listan över begränsad tillgång. Detta innebär enligt Charters uppskattning i praktiken att drygt hälften av deras dagliga läsare ej kommer att kunna se hemsidan.

Den 23 mars 2011 utfärdade allmänna åklagarmyndigheten en förordning om begränsad tillgång till de belarusiska oberoende nyhetssidorna Charter’97 och ”Beloruski Partizan”. Som grund för beslutet att blockera dessa webbplatser står den belarusiska lagen om offentliga sammankomster/masstillställningar.

Charter 97 anklagas för att ha brutit mot dessa regler; del 2 i artikel 8: ”Innan tillstånd för offentlig sammankomst/masstillställning har givits, har organisatören eller andra personer inte rätt att tillkännage datum, plats och tid för mötet i media, eller förbereda och distribuera flygblad, affischer och annat material för detta ändamål.”

Den 7 april fick de belarusiska internet-leverantörerna en uppdaterad lista över webbsidor med begränsad tillgång. I enlighet med belarusisk lag, måste de då blockera tillgången till dessa webbplatser för statliga organ och organisationer, samt för utbildnings-och kulturinstitutioner.