Fotograf: Peter Knutson

Foto: Peter Knutson

Ett politiskt system byggt på fri- och rättigheter kräver ett brett stöd och byggs underifrån. Det är därför avgörande att omvärlden fortsätter att stödja Vitrysslands/Belarus demokratiska och frihetstörstande krafter, skriver EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson (Fp).

År 2011 kommer för alltid att bli ihågkommet för den arabiska våren. Men medan vi nu bevittnar dessa historiska revolutioner på andra sidan Medelhavet är det viktigt att vi samtidigt inte glömmer bort vårt grannskap i öst. Ett land som man i synnerhet inte bör glömma när det talas om frihet är Vitryssland/Belarus där friheten lyser med sin frånvaro. Idag den 9 maj när Europadagen firas är det passande att vi ägnar en särskild tanke åt de människor som fortfarande lever under ett grovt förtryck i Europas sista diktatur.

Det politiska våld och förtryck som följt valet i december förra året har varit det värsta som Europa skådat på decennier och president Aljaksandr Lukasjenkas förtryck av befolkningen har eskalerat. Fredliga demonstranter har frihetsberövats. Representanter för oppositionen har misshandlats och skadats. Organsationer som arbetar med mänskliga rättigheter har motverkats. Och friheten på internet har begränsats.

Human Rights Watch och andra organisationer har kastat ljus på de fall under våren då frihetsaktivister har svartlistats och forcerats till att lämna landet. Mellan 2003 och 2005 tvingades över hundra av de mest aktiva icke-statliga organisationerna till att lägga ned sin verksamhet, vilket visar på den bristande organisationsfriheten i landet.

Organisationen Freedom House har rapporterat att många kvinnor blir offer för den internationella sexhandeln. Etniska grupper diskrimineras systematiskt och kritik framförs regelbundet mot rättsväsendets partiskhet. Vitryssland/Belarus är också det enda landet som fortfarande tillåter och verkställer dödsstraff. Under landets korta historia har över 320 människor dömts till döden.

Center for Systemic Peace gör årliga undersökningar av hur demokratiska respektive auktoritära de politiska institutionerna är i världens länder. Resultatet presenteras i form av poäng på en skala mellan -10 till 10 på vilken 10 är mest demokratiskt och -10 är mest auktoritärt. Sedan 1994 då Lukasjenka kom till makten har Vitryssland/Belarus tappat 14 poäng, vilket tydligt illustrerar det systematiska förtryck som många belarusier har utsatts och fortfarande utsätts för.

Europadagen firas till minne av Robert Schumans plan för den Europeiska kol- och stålgemenskapen, en föregångare till EU. Grunden för det samarbete som utvecklats till EU har varit gemensamma värderingar om fred och frihet. Dessa värden måste vi stå upp för och försvara, såväl på hemmaplan som runt om i världen.

Situationen i Vitryssland/Belarus är ytterst bekymmersam, men den är inte helt utan hopp. Lukasjenkas ökade våld mot och förtryck av befolkningen är fruktansvärt, men det visar också samtidigt att hans ställning är svag och att han saknar folkligt stöd. Omvärlden och i synnerhet EU har goda möjligheter att påverka och en mycket viktig roll att spela för Vitrysslands/Belarus framtid. Genom en dynamisk politik bestående av piskor och morötter kan EU skapa incitament och utöva påtryckningar för en utveckling i demokratisk riktning. Och för en union som är byggd på gemensamma värderingar om frihet och öppenhet bör det vara av högsta prioritet att se till så att dessa värden också kommer andra människor till del.

EU har genom sin ”mjuka makt” en unik möjlighet att sprida demokratiska och frihetliga värderingar. Detta förutsätter emellertid två saker: dels att man sopar rent framför egen dörr så att man kan tala om frihet med legitimitet och dels att man har goda kontakter med det belarusiska civilsamhället.

Det är också viktigt att man aldrig glömmer bort följande faktum: demokrati förutsätter demokrater. Ett politiskt system byggt på fri- och rättigheter kräver ett brett stöd och byggs underifrån. Det är därför avgörande att omvärlden fortsätter att stödja Vitrysslands/Belarus demokratiska och frihetstörstande krafter.

Birgitta Ohlsson (FP), EU- och demokratiminister