The human rights activist Ales Byalyatski, has been arrested in Minsk. Charter97 writes about the incident.

”The flat and summer house of the human rights defender and the office of Viasna human rights centre were searched.”

Belarus has a seriously bad track record, when it commes to human rights abuses and violence against the citizens of Belarus and human rights defenders. The member of the swedish parliament and minister of the swedish government Brgitta Ohlsson (Fp), writes in her blog about the incident and of the arrest of mister Ales Bjaljatskij:

”Medborgarrättskämpen Ales Bjaljatskij, som jag träffade förra våren, har blivit häktad i Minsk. Han fick pris av den svenska regeringen 2006 för sitt arbete för mänskliga rättigheter. Jag är mycket oroad över utvecklingen i Belarus/Vitryssland. Gripandet av Ales Bjaljatskij är ännu ett tecken på Lukasjenkoregimens desperation. De krafter i Belarus/Vitryssland som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter är målmedvetna och kommer aldrig att ge upp sin kamp. Ales Bjaljatskij och alla andra politiska fångar måste friges!”