Foto: Charter 97. Föreställer kandidaten Viktar Tsiareshchanka

Det är allmänt känt att förtidsrösterna är de röster som enklast manipuleras under valen i Belarus. Under de senaste valen i Belarus; både lokalval, parlamentsval och presidentval, har tusentals rapporter inkommit från valövervakare som inte fått siffrorna att gå ihop, när de räknat antal röster under valdagen och antal förtidsröster. Valobservatörer har inte heller samma möjlighet att bevaka processen under förtidsröstningen, varför regimens metod bl.a. har varit att tvinga folk till förtidsröstning.

Det visar sig att detta tvång har varit utbrett även under årets parlamentsval. En av kandidaterna i parlamentsvalet,Viktar Tsiareshchanka, har meddelat följande till Radio Free Europe;

”Igår utbetalades inga löner till arbetare i Vidzy, Braslau-distriktet, såvida de inte röstade först. Jag besökte ett kollektiv på en gård där jag såg runt 80 personer i kö under lördagen, med sina pass i handen. Detta var kopplat till deras löne-utbetalning. Studenter tvingades också förtidsrösta, det gäller även studentboenden, militär och polis som arbetar med gränskontroll. Alla dessa förtidsröstade.”