MRpåhalis1

I dag publicerar Swedwatch i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd rapporten ”Mänskliga rättigheter på hal is” om ishockey-VM i Belarus. Rapporten är skriven av Info Belarus grundare Isabel Sommerfeld och avslöjar flertalet människorättskränkningar i samband med förberedelserna inför ischokey-VM. Den visar även att Svenska Ishockeyförbundets  sponsorer varit passiva och inte har gjort någon riskbedömning vad gäller VM och mänskliga rättigheter. Rapporten finns att ladda ned på swedwatch.org.