• Bli aktiv!

  • Vill du engagera dig till stöd för demokratirörelsen i Europas sista diktatur?
  • Vi söker intresserade som vill bli aktiva och även representanter från politiska organisationer + NGO's att samarbeta med.
  • Projektet ska vara brett! Ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Välkommen!
 • Bookmark and Share
 • Blogg listad på Bloggtoppen.se bloggping Pinga Frisim Politik bloggar

Krav på namnbyte

Pressmeddelande från Initiativgruppen för Belarus:

Sveriges vitryssar kräver namnbyte

Vitryssarna i Sverige har fått nog av att bli förväxlade med ryssarna. ”Initiativgruppen för Belarus” kräver att Sverige byter ut det missvisande landsnamnet ”Vitryssland” mot ”Belarus”. Fler svenska riksdagspolitiker stödjer förslaget.

I mitten av maj skickades ett öppet brev till Språkrådet, Utrikesdepartementet och Svenska Akademien. Avsändarna var en grupp vitryssar bosatta i Sverige. I brevet vädjar gruppen, som kallar sig ”Initiativet för Belarus” och är uppbackad av flera kända politiker, till de svenska myndigheterna att officiellt avskaffa begreppet ”Vitryssland”, ”vitryss” och alla dess former. Initiativtagarna anser att namnet är vilseledande, eftersom det enligt dem osynliggör landet och förknippar det med Ryssland.

På vitryska, liksom på majoriteten av världens språk, heter Vitryssland ”Belarus”. Bara ett fåtal språk, däribland svenska, använder benämningen ”Vitryssland”, vars uppkomst inte är helt känd, men tros vara en felaktig översättning av landets tidigare namn, Belorussia. I sin argumentation skriver initiativgruppen att det förmodligen beror på en historisk förväxling av det medeltida riket Rus (Rutenien) med Ryssland. Landet bytte officiellt namn till Belarus 1991, men det svenska namnet har aldrig ändrats.

Initiativtagarna menar att det missvisande namnet ständigt orsakar påfrestningar i vardagen. Eftersom en genomsnittlig svensk vet betydligt mer om Ryssland än om Vitryssland, styrs vardagliga småpratssituationer direkt in på fel spår. En inget ont anande svensk kan i samtal med vitryssar briljera med sina kunskaper om Peter den Store, Ryska revolutionen, Dostojevskij, Tchajkovskij, kossacker, matriosjka, balalajka osv, utan att förstå att hon/han pratar om ett helt annat land. Detta orsakar ständig frustration hos Sveriges vitryssar.

Samma diskussion om Vitrysslands namn har redan pågått i Tyskland och Danmark. Där har man nyligen bytt ut ”Hvidrusland” och ”Weissrusland” mot ”Belarus”. Ländernas utrikesdepartement stod bakom namnändringen.

Det svenska utrikesdepartementet har än så länge inte uttalat sig i frågan. Däremot har både Språkrådet och Svenska Akademien redan börjat behandla frågan. Dessa institutioner måste nu överväga huruvida namnet ”Belarus” är förenligt med det svenska språkbruket, om det behöver döpas till något annat eller om ”Vitryssland” kan fortsätta användas.

Initiativgruppen hoppas att Utrikesdepartementet kan sätta en trend i språkbruket genom att börja använda namnet ”Belarus” i sina officiella handlingar och på så sätt skapa ett verkligt underlag för Språkrådet att konstatera namnändringen. Initiativtagarna är dock oroliga att de olika myndigheterna kommer att dra sig från beslut och istället bolla frågan till varandra. EU-ministern Cecilia Malmström (FP) har redan haft frågan på sitt bord, men hänvisade till Språkrådet. Språkvårdsgruppen har redan börjat handläggningen av frågan, men har än så länge inte uttalat något beslut.

I det svenska språket är det inte ovanligt med landsnamn som inte stämmer särskilt väl överens med landets verkliga namn. Finland heter exempelvis egentligen ”Suomi”, Grekland heter ”Elláda” och Ungern heter ”Magyarország”. Men Vitryssland är det enda landsnamnet som i sin svenska version har en direktsyftning på ett annat existerande land.

Uttalanden

Cecilia Wigström (FP), riksdagsledamot:

”Jag tycker det är självklart att vi ska byta till Belarus eftersom det är landets namn. Andra språk har hängt med i namnändringen som skedde 1991. På engelska heter det t ex inte ”Belorussia” längre, utan det är ”Belarus” som gäller.”

Stefan Eriksson, Sveriges ambassadör i Vitryssland:

”Jag är normalt inte en anhängare av att ändra namn på länder i de fall där det finns historiska benämningar på svenska – även om dessa benämningar inte alltid exakt motsvarar den nuvarande statens territorium. I fallet Vitryssland har jag personligen dock, efter att ha arbetat i Minsk i snart fyra år, blivit övertygad om att tiden nu är kommen för att vi i det svenska språket (…) på allvar börjar fundera på att anamma namnet Belarus. När vi kallar landet för Vitryssland skapas det en felaktig grund för sammanblandning med Ryssland, och det är tyvärr inte helt ovanligt att svenskar inte uppfattar Vitryssland som ett självständigt land utan som en del av Ryssland.”

”Vitrysslands officiella namn har under snart två decennier varit Belarus, ett ord som i alla dess former fungerar alldeles utmärkt i det svenska språket, så min personliga åsikt är att vi nu borde övergå till att använda denna benämning.”

Urban Ahlin (S), riksdagsledamot:

”Jag är innerligt trött att höra befattningshavare på felaktig engelska tala om ”Byelorussia” eller ”Belarussia” när de försöker säga Republic of  Belarus. Ännu värre är det svenska språket som har en obegriplig koppling till Ryssland, när landet på svenska anses heta Vitryssland. Det är hög tid att vi ändrar namnet till det korrekta nämligen Republiken Belarus. Ord leder tanken och det är dags att tanken går till alla de belaruser som vill frigöra sig från omvärldens felaktigt påklistrade identitet.”

Birgitta Ohlsson (FP), riksdagsledamot:

”Det inte seriöst att i officiella sammanhang kalla ett folk för något det inte är.”

Michael Sender, en av initiativtagarna, musikproducent, artist och förläggare:

”Det är en fråga om identitet och respekt. Det svenska namnet gör att vi inte blir tagna på allvar som folk. Vi uppfattas som ”typ ryssar”, och det är vi inte. Vi är ett eget folk, med eget land, språk och historia.”

”Det är en pest att varje dag, år efter år, bli förväxlad med ett annat folk. Hela tiden måste vi rätta alla som glömmer att säga ”vit”. Vi blir ställda till svars för Tjetjenien och Georgien, för Putin och Jeltsin, förväntas le när någon beställer en ”White Russian” i baren, förväntas bry oss när någon säger att hon/han har varit i Moskva förra året eller känner en som ”också” är från Ryssland. Och så den där Tingeling – det var nog sista droppen.”

”Vi vill att de svenska myndigheterna ska förstå att ordet ”vitryss” klingar lika fel hos vår folkgrupp som orden ”neger” eller ”zigenare” gör hos vissa andra folkgrupper. För oss är det en vägra kallas hora-fråga.”

Andrej Kotljarchuk, en av initiativtagarna, doktor i historia och språk vid Södertörns högskola:

”Eftersom vårt språk kallas ‘vitryska’ är många i Sverige övertygade om att språket egentligen inte finns, att det bara är en variant av ryskan. Det gäller även för myndigheter. När min son skulle söka till gymnasiet, behövde han ange sitt modersmål i en rullgardinsmeny på Skolverkets hemsida. ”Vitryska” fanns inte ens med.”

Martin Uggla, ordförande i Östgruppen:

”Officiellt heter det i Sverige “Vitryssland”, men många av oss som jobbar aktivt med Vitrysslandsfrågor anstränger sig för att istället säga “Belarus” så ofta som möjligt. Och om man gjorde en enkät riktad till denna kategori och frågade vilket namn som är lämpligast så är jag ganska säker på att Belarus skulle vinna en överlägsen seger.”

Isabel Sommerfeld, vice ordförande i Liberala Studenter:

”Namnet Vitryssland osynliggör landet, då man direkt kopplar samman det med Ryssland. Hur kan vi uppmärksamma svenskarna på de demokratiska problemen i Belarus när ingen ens vet att landet existerar?”

Fredrik Malm (FP), riksdagsledamot:

”Belarus befinner sig i en dragkamp mellan Ryssland och EU. Genom att sluta kalla det ”Vitryssland” kan vi signalera att vi inte längre ser landet som Rysslands sattelitstat. Många belaruser vill sträva mot väst och de behöver känna att vi stödjer dem i denna strävan.”

Fakta Vitryssland

Vitryssland är en stat i östra Europa med huvudstaden i Minsk och 9,7 miljoner invånare. Landets verkliga namn, Belarus, härstammar från ett område som redan på 1200-talet var känt som Ruthenia Alba (Vitrutenien). Området beboddes av rutener, som var ättlingar till ruserna, ett troligen skandinaviskt folkslag. Vitrutenerna utgjorde kärnbefolkningen i Storfurstendömet Litauen under 12-1500-talen. Området ingick i det polsk-litauiska kungariket under 15-1700-talen och föll sedan under Ryska imperiet under 1800-talet. Efter Första världskriget uppstod den självständiga Republiken Belarus. 1919 fick landet ett kommunistiskt styre och anslöt sig till Sovjetunionen 1922. Sovjetrepubliken fick namnet Belorussia, vilket man i Sverige översatte som ”Vitryssland”. När unionen kollapsade 1991 blev Vitryssland åter självständigt och bytte åter namn till Belarus. Den namnändringen skedde på majoriteten av världens språk, dock inte på svenska.

Tjänstemän som handlägger ärendet

Utrikesdepartementet: Anna Hammarlund Blix, tfn 08-405 53 20.
Svenska Akademien: Horace Engdahl, tfn 08-555 125 01.
Språkrådet: Oklart, växel: 08-442 42 00.

Initiativgruppen för Belarus

För frågor rörande namnändringskampanjen.
Ombudsman: Michael Sender
Rehnsgatan 12
113 57 Stockholm
+46 707 24 09 30
+46 735 07 65 12
michael.sender@zodiaktelevision.se

Kampanjen InfoBelarus

www.infobelarus.nu
Projektledare: Isabel Sommerfeld
+46 70 729 21 88
isabel@liberal.se

Kommentera

 • Kontakt

  Carl-Otto Berg
     
  Mobil 0708 54 90 32
  Epost carl-otto.berg@liberal.se