Pressmeddelande från Liberala studenter den 28 augusti 2009

SR bryr sig inte längre om demokrati

Den 1/9 lägger Sveriges Radio International ned sina sändningar på vitryska. Av den vitryska befolkningen har 70 % aldrig lämnat landet och tack vare de vitryska sändningarna har de fått en bild av det demokratiska samhället.

Kl 15 i dag kommer en manifestation att hållas utanför Sveriges Radio på Oxenstiernsgatan 20 i Stockholm. En namnlista som hittills fått drygt 630 underskrifter från hela världen (www.namninsamling.com/infobelarus) ska överlämnas till Ingemar Löfgren och förhoppningsvis får vi då några svar på nedanstående frågor. Vi välkomnar media att delta, då detta säkerligen kan bli intressant för svenska folket.

Ingemar Löfgren, chef för Sveriges Radio International, anser inte att det är SR Internationals uppgift att bedriva ”demokratiprojekt.”

- Det är en skam för Sverige att SRI lägger ned sändningarna på vitryska. Signalen vi sänder ut är att vi inte längre bryr oss om utvecklingen i Vitryssland, Europas sista diktatur. Genom sitt beslut bidrar SRI till isoleringen av nästan 11 miljoner människor, säger Isabel Sommerfeld, Vice ordförande för Liberala Studenter.

År 2006 uttalade sig Radio Sweden’s chef Gundula Adolfsson (nu mera ansvarig för SRI:s sändningar i utlandet) under parollen ”Sveriges Radio kämpar mot diktaturen.” SRI skulle fördubbla sina sändningar på vitryska och Adolfsson menade i DN Kultur att syftet var att göra landet demokratiskt. De tolkade sitt Public Service-uppdrag som att de skulle stödja demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. ”Man får se det som att public service i Europa tar sitt ansvar” sade Adolfsson. Artikeln går att läsa i sin helhet här: http://www.dn.se/kultur-noje/svensk-radio-kampar-mot-diktaturen-1.653038.

- Var har ert ansvar nu tagit vägen? Har SRI formellt beslutat att sluta upp med demokratiuppdrag? Det är oroväckande att ledningen för SRI i dag ser så lätt på demokratin, trots många fina ord om demokrati både i SRI:s sändningstillstånd, beställningar och tidigare uttalanden i media, säger Isabel Sommerfeld, Vice ordförande för Liberala Studenter.

Presskontakt
Isabel Sommerfeld, Vice ordförande Liberala studenter, 0707-292 188

Liberala studenter
Stora Nygatan 2A • 103 16 Stockholm

08-410 242 00 • ls@liberal.se • www.liberalastudenter.se

——————–

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i riksdagen 2009-07-30

Byt namn på Vitryssland

- Det är hög tid för ett namnbyte på Europas sista diktatur. På vitryska, liksom på majoriteten av världens språk, heter Vitryssland ”Belarus”. Hur kan vi uppmärksamma de gigantiska demokratiska problemen i Belarus när få svenskar ens vet att landet existerar, utan tror att det är en del av Ryssland?

Det säger Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson (FP), med anledning av att hon ställt en fråga till utrikesminister Carl Bildt om att byta namn på Vitryssland till Belarus. Birgitta Ohlsson har även ställt en fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson om Sveriges Radios beslut att ersätta de vitryska radiosändningarna om demokrati med sändningar på ryska.

- Regeringen förespråkar demokratisatsningar i Vitryssland. Men Sveriges Radio delar tydligen inte uppfattningen. 1 september upphör Sveriges Radios sändningar på vitryska om demokrati. Programmet förmedlar till människor i Europas mest ofria land vad demokrati är. Ingemar Löfgren, redaktionschef på SR International, anser att sändningar på ryska kan ersätta de vitryska. Vitryska, eller belarusiska, är ett eget språk. Ryska är, sedan Sovjetunionens dagar, för många vitryssar inget man förknippar med demokrati, säger Birgitta Ohlsson.

Se frågorna här:
- Fråga till utrikesministern om namnbyte till Belarus
- Fråga till biståndsministern om SR´s stopp av sändningar på vitryska

Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson (FP)
070-968 71 06, birgitta.ohlsson@riksdagen.se

Jenny Sonesson, pressekreterare
0708-54 90 87, jenny.sonesson@riksdagen.se