Hjälp oss att påverka TeliaSonera och få dem att avbryta sitt samarbete med regimen i ”Europas sista diktatur” Belarus. Skicka ett protestbrev till TeliaSoneras VD eller till dess största ägare, staten. Använd länkarna nedan för att komma till våra e-postformulär där du kan skicka ett e-mail till TeliaSoneras VD Lars Nyberg eller ansvarig minister Peter Norman.

Till TeliaSoneras VD Lars Nyberg
Till Regeringen – Ansvarig minister Peter Norman

Foto: SVD