Det belarusiska valet närmare sig. Jag hoppas att omvärldens kritiska blickar kommer att vändas mot president Lukasjenko och Europas sista diktatur. De senaste åren har den belarusiska regimens förtryck ändrat form. Jag har talat med flera som säger att i början av 2000-talet var repressionen tydlig, demonstrerade man och rörde sig ute med oppositionens röd-vita fana kunde innebära att man greps. Nu tycks förtrycket ha ändrat form i alla fall på ytan. Idag är det enklare att demonstrera och röra sig men regimen har istället börjat köra med ihjätigandets strategi, det vill säga man ger inte oppositionen någon uppmärksamhet alls.

Journalisten Viktor Martinovitj beskriver Belarus som en mediadiktatur, det är regimens propaganda som pumpas ut i alla medier. Denna bild slukas med hull och hår av de flesta, inte minst bland de äldre på landsbygden där stödet för Lukasjenko är som störst. Men den belarusiska mediadiktaturen handlar också om att strypa informationen på Internet. Sedan i somras finns en lagstiftning på plats som innebär att den belarusiska internettrafiken övervakas och i vissa fall stoppas helt. Svepskälet från regimens håll är att man vill skydda landets medborgare och värna om upphovsrätten men den verkliga orsaken är förstås att begränsa informationsflödet inför det stundande valet.

Lagen innebär att internettjänster endast får tillhandahållas av juridiska personer lagligt registrerade i Belarus och alla internetanvändare registreras i en databas. Dessutom innebär lagstiftningen att internetleverantörerna åläggs släcka ned webbsidor med ”olagligt innehåll” vilket i praktiken innebär att dessa skall agera domare över vilka ämnen som kan anses passa in under den rubriceringen. Regimen tillåter inte några oppositionella att registrera sig och de ändå engagerar sig på nätet riskerar fängelse.

I stort är den demokratiska situationen alltså fortsatt väldigt dyster i Belarus. Ändå finns det saker vi kan göra för det vitryska folket som nu snart går till val. En handlar om de valövervakare som OSSE planerar att skicka ned i samband med valet. Den belarusiska regimen investerar nu massor med prestige i att valet ska få så positiv kritik som möjligt internationellt sett. Till viss del hänger detta i hop med landet har fått löfte om EU-stöd på tre miljarder Euro om valet kan genomföras fritt och rättvist. Våra svenska delegater som i december beger sig till Belarus bär här ett extra stort ansvar för att sätta press på regimen. I den bästa av världar skulle vi då kunna få om inte ett fullt demokratiskt val så i alla fall viktiga steg på vägen mot ett mer demokratiskt Belarus.

Caroline Szyber (Kd),
Riksdagsledamot

Bookmark and Share