Att resa miljövänligt – är det verkligen möjligt?

Det talas mycket om gröna resor i dag – men är det verkligen möjligt? Eller är det bara ännu en trend som kommer och går? Här ska vi utforska världen av gröna resor och se om det är något som vi alla kan göra. Vi kommer att titta på fördelarna med grönt resande, samt några av de utmaningar som kommer med det. Vi hoppas att du i slutet av det här inlägget har fått en bättre förståelse för vad grönt resande är och om det är rätt för dig eller inte!

Det första man måste förstå om gröna resor är att det finns många olika definitioner av vad det innebär. För vissa människor handlar grönt resande helt enkelt om att välja miljövänliga alternativ när du reser. Det kan innebära att man tar kollektivtrafik och tåg i stället för att flyga, eller att man bor på ett hotell med miljöcertifieringar.

För andra går grönt resande längre än att bara vara miljövänligt – det handlar om hållbara och ansvarsfulla resor. Det kan innebära att stödja lokala ekonomier eller att välja boende som är miljövänligt och har en låg miljöpåverkan. Oavsett hur du definierar det handlar grönt resande om att göra val som är bättre för planeten.

Våga prova olika lösningar

En av de bästa sakerna med grönt resande är att det ofta finns många olika sätt att göra det. Det behöver inte vara dyrt eller svårt – det finns ofta enkla förändringar som du kan göra och som gör stor skillnad. Om du till exempel flyger någonstans är det ett bra sätt att minska din påverkan att kompensera dina koldioxidutsläpp. Du kan göra detta genom att köpa koldioxidkrediter, som går till att finansiera projekt som bidrar till att minska utsläppen. För den som inte har råd med den lösningen kan ett alternativ vara att stötta miljöorganisationer istället. Naturligtvis är det inte alltid lätt att resa miljövänligt. Ofta måste man göra avvägningar och det är inte alltid möjligt att hitta den perfekta lösningen. Men det finns en poäng i att försöka.

Det är aldrig för sent

En vanlig uppfattning är att det är för sent att göra skillnad. Att klimatförändringar har gått för långt för att de ska gå att stoppa, att mänskligheten är för ”ond” för att vi ska kunna hjälpa varandra. Det här är inte sant. Ofta är det dom som tjänar pengar på exempelvis miljöfarliga företag som säger dessa saker, och sedan sprids de här tankarna därifrån. Idag har 90% av Sveriges befolkning råd att resa, då borde det finnas någon möjlighet att göra en del av resan miljövänlig. Det gäller att komma ihåg att varje liten bit räknas. Om alla gör några små förändringar kan det bli en stor skillnad. En person gör sällan skillnad på egen hand, men flera personer som gör liknande saker kan ha en stor effekt.

Ta exemplet med myror. En liten myra kanske inte kan göra så mycket för sin myrstack, men många myror kan bygga en myrstack som är riktigt hög och många meter i omkrets! Tillsammans är det enklare att göra skillnad. Om flera av oss försöker göra grönare resor så kan vi tillsammans ha en effekt på klimatet. Och utöver detta blir det även en ytterligare effekt. Nämligen; om vi ställer krav och frågar efter miljövänligare resesätt måste även företag som tillhandahåller dessa tjänster försökte möta det behovet. Den största delen av världens miljöförstöring och utsläpp kommer från ett fåtal företag. Vi kanske aldrig kan påverka dessa oåtkomliga företagsledare, men vi kan påverka det som de försöker sälja till oss och välja de alternativ vi tror mest på.

Vad är domen?

Är det möjligt att resa på ett sätt som är bra för både dig och planeten? Vi tror det! Det kanske inte är lätt, men det är definitivt värt det.